Artikel mit dem Tag "kanali"autor, Hrvatska, Zagreb, hrvatski, engleski
hrvatski · 09. Oktober 2015
Dnevnik z Italije Rajke Poljak ili Kako ne treba pisati ako... ...hoćete sačuvati svoju čitalačku ili slušalačku publiku da od smijeha ne dobije bore. Ali neka, to su one dobre bore koje govore da smo se u životu znali i nasmijati. Ovo je moj prvi susret s Rajkinim kajkavskim izričajem na putovanju kroz Italiju, sve u svrhu realizacije 8. Spiralnog kanala u blizini Assisija, Italija. Pažljivo sam čitala njen dnevnik od rečenice do rečenice i razmišljam Bogek moj, odakle ta žena...